Tenders

Sweden-Malmö: Floor-laying work

Official EU reference:47237-2015

Published on:10/02/2015

Deadline date:19/03/2015

Name of the buying organisation:MKB FASTIGHETS AB

Summary of the contract

CPV: 45432110, 45432111, 45432113, 45432114.
Floor-laying work.
Laying work of flexible floor coverings.
Parquet flooring.
Wood flooring work.

Full contract details

Contract notice
Services
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
MKB Fastighets AB
Box 50405
For the attention of: Marie Ljungholm
SE-202 14 Malmö
SWEDEN
E-mail: [email protected]
Further information can be obtained from: TendSign
SWEDEN
Internet address: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=70874
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: TendSign
SWEDEN
Internet address: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=70874&Goto=Docs
Tenders or requests to participate must be sent to: TendSign
SWEDEN
Internet address: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=70874&Goto=Tender
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
45432110, 45432111, 45432113, 45432114
Description
Floor-laying work.
Laying work of flexible floor coverings.
Parquet flooring.
Wood flooring work.
Section IV: Procedure
IV.3) Administrative information
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
19.3.2015
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up

Classification of the contract

45432110Floor-laying work

45432111Laying work of flexible floor coverings

45432113Parquet flooring

45432114Wood flooring work

Swedish text

Meddelande om upphandling
Tjänster
Direktiv 2004/18/EG
Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1) Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
MKB Fastighets AB
Box 50405
Att: Marie Ljungholm
SE-202 14 Malmö
SVERIGE
E-post: [email protected]
Ytterligare upplysningar kan erhållas från: TendSign
SVERIGE
Internetadress: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=70874
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för
en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas
från: TendSign
SVERIGE
Internetadress: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=70874&Goto=Docs
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: TendSign
SVERIGE
Internetadress: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=70874&Goto=Tender
I.2) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.3) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling
Avsnitt II: Upphandlingens föremål
II.1) Beskrivning
II.1.1) Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Ramavtal golvläggning.
II.1.2) Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 1: Underhålls- och reparationstjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
Malmö.
NUTS-kod SE224
II.1.3) Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt
inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.5) Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Ramavtal gällande golvläggning i enskilda rum, lägenheter och lokaler.
Ramavtalet omfattar hela MKB:s fastighetsbestånd uppdelat i, för detta
ramavtal, 3 fastighetsområden där 3 olika entreprenörer får ensamrätt inom
ett av dessa 3 fastighetsområden.
Entreprenören skall hämta, mottaga, lossa, förvara och skydda material som
beställaren kommer att tillhandahålla.
II.1.6) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
(CPV-referensnummer)
45432110, 45432111, 45432113, 45432114
II.1.8) Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.3) Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Start 1.5.2015. Datum för slutförande 28.2.2017
Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Avsnitt IV: Förfarande
IV.1) Typ av förfarande
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet
IV.2) Tilldelningskriterier
IV.2.2) Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3) Administrativ information
IV.3.1) Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
15/2
IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
19.3.2015
IV.3.6) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
svenska.
IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
T.o.m: 19.11.2015
IV.3.8) Anbudsöppning
Datum: 20.3.2015 – 0:00
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
VI.3) Kompletterande information
Visma TendSign-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=ditccbmk
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
5.2.2015
,

Tags
Show More

Floors Magazine

Floorinsite.com brings you daily flooring news, features, tenders, events, jobs and everything in-between.

Related Articles

Back to top button
Close